Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
110901-ano
Persona
MOHAMMAD AHMADI محمد احمدی
Adrese
Daman District, Kandahar Province, Afghanistan Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan
Datums
1963; 2001-02-23; 2003-09-03; 2007-09-21; 2011-11-29; 2013-12-31
Personas veids
Individual
Programma
Taliban
Saraksts
ANO
Saraksta izdevējs
ANO apvienotais saraksts (consolidated.xml)
Faila nosaukums
consolidated.xml
Drukāšanas datums
2019-09-15


Pirmavota dati:
<INDIVIDUAL><DATAID>110901</DATAID><VERSIONNUM>1</VERSIONNUM><FIRST_NAME>MOHAMMAD</FIRST_NAME><SECOND_NAME>AHMADI</SECOND_NAME><UN_LIST_TYPE>Taliban</UN_LIST_TYPE><REFERENCE_NUMBER>TAi.031</REFERENCE_NUMBER><LISTED_ON>2001-02-23</LISTED_ON><NAME_ORIGINAL_SCRIPT>محمد احمدی</NAME_ORIGINAL_SCRIPT><COMMENTS1>Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Kakar
tribe. He is a member of the Taliban Supreme Council. Review pursuant to Security
Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</COMMENTS1><TITLE><VALUE>Mullah</VALUE><VALUE>Haji</VALUE></TITLE><DESIGNATION><VALUE>President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban
regime</VALUE><VALUE>Minister of Finance under the Taliban regime</VALUE></DESIGNATION><NATIONALITY><VALUE>Afghanistan</VALUE></NATIONALITY><LIST_TYPE><VALUE>UN List</VALUE></LIST_TYPE><LAST_DAY_UPDATED><VALUE>2003-09-03</VALUE><VALUE>2007-09-21</VALUE><VALUE>2011-11-29</VALUE><VALUE>2013-12-31</VALUE></LAST_DAY_UPDATED><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ADDRESS><COUNTRY/></INDIVIDUAL_ADDRESS><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>APPROXIMATELY</TYPE_OF_DATE><YEAR>1963</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><CITY>Daman District</CITY><STATE_PROVINCE>Kandahar Province</STATE_PROVINCE><COUNTRY>Afghanistan</COUNTRY></INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><CITY>Pashmul village, Panjwai District</CITY><STATE_PROVINCE>Kandahar Province</STATE_PROVINCE><COUNTRY>Afghanistan</COUNTRY></INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DOCUMENT/><SORT_KEY/><SORT_KEY_LAST_MOD/></INDIVIDUAL>