Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
15432-ofac
Persona
EP-GOL
Adrese
Datums
Personas veids
Aircraft
Programma
SDGT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2019-09-15


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>15432</uid>
  <lastName>EP-GOL</lastName>
  <sdnType>Aircraft</sdnType>
  <remarks>(Linked To: POUYA AIR)</remarks>
  <programList>
   <program>SDGT</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>112288</uid>
    <idType>Aircraft Construction Number (also called L/N or S/N or F/N)</idType>
    <idNumber>8305</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112289</uid>
    <idType>Aircraft Manufacturer's Serial Number (MSN)</idType>
    <idNumber>1013409297</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112290</uid>
    <idType>Aircraft Manufacture Date</idType>
    <idNumber>1991</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112291</uid>
    <idType>Aircraft Model</idType>
    <idNumber>IL-76TD</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112292</uid>
    <idType>Aircraft Operator</idType>
    <idNumber>YAS AIR</idNumber>
   </id>
  </idList>
 </sdnEntry>