Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
24481-ofac
Persona
EP-CAQ
Adrese
Datums
Personas veids
Aircraft
Programma
IFSR; SDGT
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2019-09-15


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>24481</uid>
  <lastName>EP-CAQ</lastName>
  <sdnType>Aircraft</sdnType>
  <remarks>(Linked To: CASPIAN AIRLINES)</remarks>
  <programList>
   <program>IFSR</program>
   <program>SDGT</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>126824</uid>
    <idType>Additional Sanctions Information -</idType>
    <idNumber>Subject to Secondary Sanctions</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>126825</uid>
    <idType>Aircraft Manufacture Date</idType>
    <idNumber>01 Oct 1992</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>126826</uid>
    <idType>Aircraft Manufacturer's Serial Number (MSN)</idType>
    <idNumber>26467</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>126827</uid>
    <idType>Aircraft Model</idType>
    <idNumber>B737</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>126828</uid>
    <idType>Aircraft Operator</idType>
    <idNumber>Caspian Air</idNumber>
   </id>
  </idList>
 </sdnEntry>