Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
3801-105701-es
Persona
Morteza, Rezaie; Morteza Rezaie Mortaza, Rezaie; Mortaza Rezaie Mortaza, Rezai; Mortaza Rezai Morteza, Rezai; Morteza Rezai
Adrese
00, UNKNOWN
Datums
1956; 2017-06-24, 2017-06-25; 2007-04-21; 2017-06-24
Personas veids
person
Programma
IRN
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-09-15


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2007-03-24" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3888.30" logicalId="3801">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2017-06-24" entryIntoForceDate="2017-06-25" numberTitle="2017/1124 (OJ L163)" programme="IRN" logicalId="105701">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Morteza" middleName="" lastName="Rezaie" wholeName="Morteza Rezaie" function="Deputy Commander of IRGC" title="Brigadier General" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="5170">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-04-21" numberTitle="441/2007 (OJ L104)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:104:0028:0031:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Mortaza" middleName="" lastName="Rezaie" wholeName="Mortaza Rezaie" function="Deputy Commander of IRGC" title="Brigadier General" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="112838">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-06-24" numberTitle="2017/1124 (OJ L163)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Mortaza" middleName="" lastName="Rezai" wholeName="Mortaza Rezai" function="Deputy Commander of IRGC" title="Brigadier General" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="112839">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-06-24" numberTitle="2017/1124 (OJ L163)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Morteza" middleName="" lastName="Rezai" wholeName="Morteza Rezai" function="Deputy Commander of IRGC" title="Brigadier General" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="112840">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-06-24" numberTitle="2017/1124 (OJ L163)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" year="1956" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="112837">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-06-24" numberTitle="2017/1124 (OJ L163)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
  </sanctionEntity>