Search in the lists of sanctions

 Save XML
IdId:3-lv
Type of personType of person:Entity
PersonPerson:Ruskor International Company Ltd.
AddressAddress:Mosfilmovskaja 72, Maskava, Krievijas Federācija, RU
Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands, Mosfilmovskaja 72, Maskava, Krievijas Federācija
ProgramProgram:ZIEMEĻKOREJA
List name
(file name)
List name (file name):LV national list v2 (LV_national_v2.xml)
Additional information on the programs of the listhttps://likumi.lv/ta/id/280278
DatesSarakstā iekļaušanas datums: 2018-03-29
Data from the original sourceData from the original source:
<Entity>
 		<Id>3</Id>
 		<Type>JP</Type>
 		<Link>https://likumi.lv/ta/id/298111</Link>
 		<ListedOn>2018-03-29</ListedOn>
 		<Program>ZIEMEĻKOREJA</Program>
 		<Name>
 			<WholeName>Ruskor International Company Ltd.</WholeName>
 		</Name>
 		<Address>
 			<AddressWhole>Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands</AddressWhole>
 			<AddressRemark>Bankas iesniegtajā patiesā labuma guvēja veidlapā norādītā adrese</AddressRemark>
 		</Address>
 		<Address>
 			<AddressStreet>Mosfilmovskaja 72</AddressStreet>
 			<AddressCity>Maskava</AddressCity>
 			<AddressCountry>Krievijas Federācija</AddressCountry>
 			<AddressCountryIso2Code>RU</AddressCountryIso2Code>
 			<AddressWhole>Mosfilmovskaja 72, Maskava, Krievijas Federācija</AddressWhole>
 			<AddressRemark>Faktiskā adrese (Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas vēstniecības adrese)</AddressRemark>
 		</Address>
 		<Remark>Veic darbību Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdības labā. Ri Song-Hyok (LI, Cheng He) ir kompānijas patiesais labuma guvējs</Remark>
 	</Entity>