Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:110404-ano
Personas veidsPersonas veids:Individual
PersonaPersona:MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer
Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader
Adrese-
ProgrammaProgramma:Iran
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ANO apvienotais saraksts (consolidated.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Piebilde[Old Reference # I.47.D.7]
DatumiSarakstā iekļaušanas datums: 2007-03-24Ieraksta atjaunošanas datums: 2014-12-17
Pirmavota datiPirmavota dati:
<INDIVIDUAL>
       <DATAID>110404</DATAID>
       <VERSIONNUM>1</VERSIONNUM>
       <FIRST_NAME>MOHAMMAD BAQER</FIRST_NAME>
       <SECOND_NAME>ZOLQADR</SECOND_NAME>
       <UN_LIST_TYPE>Iran</UN_LIST_TYPE>
       <REFERENCE_NUMBER>IRi.043</REFERENCE_NUMBER>
       <LISTED_ON>2007-03-24</LISTED_ON>
       <COMMENTS1>[Old Reference # I.47.D.7]</COMMENTS1>
       <DESIGNATION>
         <VALUE>General</VALUE>
         <VALUE>IRGC officer</VALUE>
         <VALUE>Deputy Interior Minister for Security Affairs</VALUE>
       </DESIGNATION>
       <LIST_TYPE>
         <VALUE>UN List</VALUE>
       </LIST_TYPE>
       <LAST_DAY_UPDATED>
         <VALUE>2014-12-17</VALUE>
       </LAST_DAY_UPDATED>
       <INDIVIDUAL_ALIAS>
         <QUALITY>Good</QUALITY>
         <ALIAS_NAME>Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer
 Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader</ALIAS_NAME>
       </INDIVIDUAL_ALIAS>
       <INDIVIDUAL_ADDRESS>
         <COUNTRY/>
       </INDIVIDUAL_ADDRESS>
       <INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH>
         <TYPE_OF_DATE/>
       </INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH>
       <INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH>
         <COUNTRY/>
       </INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH>
       <INDIVIDUAL_DOCUMENT/>
       <SORT_KEY/>
       <SORT_KEY_LAST_MOD/>
     </INDIVIDUAL>