Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:148352-167700-es
Personas veidsPersonas veids:person
PersonaPersona:کادم احمد
Ahmad, KADEM; Ahmad KADEM
AdreseAdrese:IR, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
ProgrammaProgramma:IRN
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-01-23Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-01-23
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2023-01-23" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.9483.54" logicalId="148352">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-01-23" entryIntoForceDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" programme="IRN" logicalId="167700">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="کادم احمد" function="" gender="M" title="" nameLanguage="FA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148354">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Ahmad" middleName="" lastName="KADEM" wholeName="Ahmad KADEM" function="Head of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) regional headquarters Karbala" gender="M" title="Brigadier General" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148355">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <citizenship region="" countryIso2Code="IR" countryDescription="IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)" regulationLanguage="en" logicalId="148353">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </citizenship>
   </sanctionEntity>