Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:148383-167700-es
Personas veidsPersonas veids:enterprise
PersonaPersona:آکادمی راوین
Ravin Academy
AdreseAdrese:Tehran, Second Floor, No 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighbourhood, IR, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Tehran, IR, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
ProgrammaProgramma:IRN
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-01-23Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-01-23
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2023-01-23" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.9489.48" logicalId="148383">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-01-23" entryIntoForceDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" programme="IRN" logicalId="167700">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="enterprise" classificationCode="E"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="آکادمی راوین" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148386">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ravin Academy" function="an Iran-based cyber security company" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148387">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <address city="Tehran" street="Second Floor, No 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighbourhood" poBox="" zipCode="" region="" place="" asAtListingTime="false" countryIso2Code="IR" countryDescription="IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)" regulationLanguage="en" logicalId="148384">
       <remark>Second Floor, No. 36, Naqdi Street, North Sohrevardi Street, Shahid Ghandi-Niloufar Neighborhood, Tehran, Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </address>
     <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="49135" region="Tehran" identificationTypeCode="regnumber" identificationTypeDescription="Registration Number" countryIso2Code="IR" countryDescription="IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)" regulationLanguage="en" logicalId="148385">
       <remark>Date of registration: 2019, Place of registration: Tehran, Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </identification>
   </sanctionEntity>