Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:148408-167700-es
Personas veidsPersonas veids:enterprise
PersonaPersona:Autorità di regolamentazione delle comunicazioni
Úrad pre reguláciu komunikačných služieb
Autorité de régulation des communications
Kommunikations-regulierungs-behörde
Communication Regulation Authority (CRA)
Autoritatea de Reglementare în domeniul Comunicațiilor
Autoritatea de Reglementare în domeniul Comunicării
Urząd ds. Regulacji Komunikacji
Organ ds. Regulacji Komunikacji
Autoridad Reguladora de la Comunicación
ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών
Úřad pro regulaci komunikačních služeb
Hírközlést Szabályozó Hatóság
Viestinnän sääntely-viranomainen
Kommunikationsreguleringsmyndigheden
Sakaru regulējuma iestāde
Ryšių reguliavimo tarnyba
Communications Regulatory Authority (CRA)
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
Hírközlési Szabályozó Hatóság
Adrese-
ProgrammaProgramma:IRN
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-01-23Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-01-23
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2023-01-23" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.9493.23" logicalId="148408">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-01-23" entryIntoForceDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" programme="IRN" logicalId="167700">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="enterprise" classificationCode="E"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Autorità di regolamentazione delle comunicazioni" function="" title="" nameLanguage="IT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148600">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Úrad pre reguláciu komunikačných služieb" function="" title="" nameLanguage="SK" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148863">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Autorité de régulation des communications" function="" title="" nameLanguage="FR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148625">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kommunikations-regulierungs-behörde" function="" title="" nameLanguage="DE" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148578">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Communication Regulation Authority (CRA)" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148571">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Autoritatea de Reglementare în domeniul Comunicațiilor" function="" title="" nameLanguage="RO" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148723">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Autoritatea de Reglementare în domeniul Comunicării" function="" title="" nameLanguage="RO" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148724">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Urząd ds. Regulacji Komunikacji" function="" title="" nameLanguage="PL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148667">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Organ ds. Regulacji Komunikacji" function="" title="" nameLanguage="PL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148668">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Autoridad Reguladora de la Comunicación" function="" title="" nameLanguage="ES" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148689">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών" function="" title="" nameLanguage="EL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148646">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Úřad pro regulaci komunikačních služeb" function="" title="" nameLanguage="CS" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148779">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Hírközlést Szabályozó Hatóság" function="" title="" nameLanguage="HU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148831">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Viestinnän sääntely-viranomainen" function="" title="" nameLanguage="FI" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148923">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kommunikationsreguleringsmyndigheden" function="" title="" nameLanguage="DA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148758">
       <remark>Iran</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Sakaru regulējuma iestāde" function="" title="" nameLanguage="LV" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148978">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ryšių reguliavimo tarnyba" function="" title="" nameLanguage="LT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148957">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Communications Regulatory Authority (CRA)" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148411">
       <remark>Place of registration: Tehran, Iran
 Associated entity: Iranian Ministry for Information and Communications Technology (ICT)</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="سازمان تنظیم مقررات ارتباطات" function="" title="" nameLanguage="FA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148410">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Hírközlési Szabályozó Hatóság" function="" title="" nameLanguage="HU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="148832">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-01-23" numberTitle="2023/152 (OJ L20 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152"/>
     </nameAlias>
   </sanctionEntity>