Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:157619-181920-es
Personas veidsPersonas veids:person
PersonaPersona:Viktor, Viktorovič, KRAPKO; Viktor Viktorovič KRAPKO
Viktor, Viktorovich, KRAPKO; Viktor Viktorovich KRAPKO
Виктор, Викторович, КРАПКО; Виктор Викторович КРАПКО
Viktor, Viktorovitj, KRAPKO; Viktor Viktorovitj KRAPKO
AdreseAdrese:00, UNKNOWN
RU, RUSSIAN FEDERATION
ProgrammaProgramma:HR
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-09-08Dzimšanas datums: 1989-01-22Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-09-08
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2023-09-08" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.10756.33" logicalId="157619">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-09-08" entryIntoForceDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" programme="HR" logicalId="181920">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
     <nameAlias firstName="Viktor" middleName="Viktorovič" lastName="KRAPKO" wholeName="Viktor Viktorovič KRAPKO" function="" gender="M" title="" nameLanguage="SK" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157675">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Viktor" middleName="Viktorovich" lastName="KRAPKO" wholeName="Viktor Viktorovich KRAPKO" function="Judge of the “Supreme Court of the Republic of Crimea”; &#10;Former Judge at the Kiev District Court of Simferopol" gender="M" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157623">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Виктор" middleName="Викторович" lastName="КРАПКО" wholeName="Виктор Викторович КРАПКО" function="" gender="M" title="" nameLanguage="RU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157622">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Viktor" middleName="Viktorovitj" lastName="KRAPKO" wholeName="Viktor Viktorovitj KRAPKO" function="" gender="M" title="" nameLanguage="SV" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157666">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <citizenship region="" countryIso2Code="RU" countryDescription="RUSSIAN FEDERATION" regulationLanguage="en" logicalId="157621">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </citizenship>
     <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1989-01-22" dayOfMonth="22" monthOfYear="1" year="1989" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="157620">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </birthdate>
   </sanctionEntity>