Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:157624-181920-es
Personas veidsPersonas veids:person
PersonaPersona:Anastasija, Ivanovna, SUPRJAGA; Anastasija Ivanovna SUPRJAGA
Anastasija, Ivanovna, SUPRIAGOVÁ; Anastasija Ivanovna SUPRIAGOVÁ
Анастасия, Ивановна, СУПРЯГА; Анастасия Ивановна СУПРЯГА
Anastasia, Ivanovna, SUPRYAGA; Anastasia Ivanovna SUPRYAGA
Anastasia, Suprjagová; Anastasia Suprjagová
AdreseAdrese:Saksky district, Crimea, Vinohradove, UA, UKRAINE
RU, RUSSIAN FEDERATION
ProgrammaProgramma:HR
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-09-08Dzimšanas datums: 1983-03-15Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-09-08
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2023-09-08" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.10757.32" logicalId="157624">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-09-08" entryIntoForceDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" programme="HR" logicalId="181920">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
     <nameAlias firstName="Anastasija" middleName="Ivanovna" lastName="SUPRJAGA" wholeName="Anastasija Ivanovna SUPRJAGA" function="" gender="F" title="" nameLanguage="SV" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157667">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Anastasija" middleName="Ivanovna" lastName="SUPRIAGOVÁ" wholeName="Anastasija Ivanovna SUPRIAGOVÁ" function="" gender="F" title="" nameLanguage="SK" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157676">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Анастасия" middleName="Ивановна" lastName="СУПРЯГА" wholeName="Анастасия Ивановна СУПРЯГА" function="" gender="F" title="" nameLanguage="RU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157627">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Anastasia" middleName="Ivanovna" lastName="SUPRYAGA" wholeName="Anastasia Ivanovna SUPRYAGA" function="Prosecutor in the “Prosecutor’s Office of Crimea”" gender="F" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157628">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="Anastasia" middleName="" lastName="Suprjagová" wholeName="Anastasia Suprjagová" function="" gender="F" title="" nameLanguage="CS" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="157670">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </nameAlias>
     <citizenship region="" countryIso2Code="RU" countryDescription="RUSSIAN FEDERATION" regulationLanguage="en" logicalId="157626">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </citizenship>
     <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1983-03-15" dayOfMonth="15" monthOfYear="3" year="1983" region="Saksky district, Crimea" place="Vinohradove" countryIso2Code="UA" countryDescription="UKRAINE" regulationLanguage="en" logicalId="157625">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-09-08" numberTitle="2023/1715 (OJ L221 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715"/>
     </birthdate>
   </sanctionEntity>