Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:212-178841-es
Personas veidsPersonas veids:enterprise
PersonaPersona:Kurdistans arbetarparti
Partito dei lavoratori del Kurdistan
KONGRA-GEL
Kurdská strana pracujících
Kurdistani Töölispartei
Kurd Munkáspárt
Kurdistano darbininkų partija
Partia Pracujących Kurdystanu
Strana kurdských pracujúcich
Delavska stranka Kurdistana
Kurdistan Workers Party
Кюрдска работническа партия
Partidul Muncitoresc din Kurdistan
Il-Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan
KADEK
Páirtí Oibrithe na Cordastáine
Kurdistanska radnička stranka
Kurdistan Workers' Party
PKK
Parti des travailleurs du Kurdistan
Partido de los Trabajadores del Kurdistán
Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν
Partido dos Trabalhadores do Curdistão
Kurdistanin työväenpuolue
Det Kurdiske Arbejderparti
Kurdische Arbeiterpartei
Koerdische Arbeiderspartij
Adrese-
ProgrammaProgramma:TERR
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-07-21, 2003-12-22, 2004-04-02, 2005-03-16, 2007-06-29, 2008-07-16, 2015-08-01, 2020-01-14Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-07-22
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:099:0028:0029:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&qid=1410439221593&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:188:0021:0025:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1325&rid=1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:008I:TOC
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2002-05-03" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3678.2" logicalId="212">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-07-21" entryIntoForceDate="2023-07-22" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" programme="TERR" logicalId="178841">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="enterprise" classificationCode="E"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistans arbetarparti" function="" title="" nameLanguage="SV" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="156164">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Partito dei lavoratori del Kurdistan" function="" title="" nameLanguage="IT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="688">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="KONGRA-GEL" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="2545">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2004-04-02" numberTitle="2004/306/EC (OJ L99)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:099:0028:0029:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdská strana pracujících" function="" title="" nameLanguage="CS" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3752">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistani Töölispartei" function="" title="" nameLanguage="ET" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3753">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurd Munkáspárt" function="" title="" nameLanguage="HU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3754">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistano darbininkų partija" function="" title="" nameLanguage="LT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3756">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Partia Pracujących Kurdystanu" function="" title="" nameLanguage="PL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3757">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Strana kurdských pracujúcich" function="" title="" nameLanguage="SK" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3758">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Delavska stranka Kurdistana" function="" title="" nameLanguage="SL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3759">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistan Workers Party" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3895">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Кюрдска работническа партия" function="" title="" nameLanguage="BG" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="5670">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-06-29" numberTitle="2007/445/EC (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Partidul Muncitoresc din Kurdistan" function="" title="" nameLanguage="RO" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="5671">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-06-29" numberTitle="2007/445/EC (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Il-Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan" function="" title="" nameLanguage="MT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="6728">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2008-07-16" numberTitle="2008/583/EC (OJ L188)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:188:0021:0025:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="KADEK" function="" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="105936">
       <regulationSummary regulationType="repealing" publicationDate="2015-08-01" numberTitle="2015/1325 (OJ L206)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1325&amp;rid=1"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Páirtí Oibrithe na Cordastáine" function="" title="" nameLanguage="GA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="123316">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2020-01-14" numberTitle="2020/19 (OJ L8I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ:L:2020:008I:TOC"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistanska radnička stranka" function="" title="" nameLanguage="HR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="123320">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2020-01-14" numberTitle="2020/19 (OJ L8I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ:L:2020:008I:TOC"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistan Workers' Party" function="" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="336">
       <remark>PKK</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="PKK" function="" title="" nameLanguage="KU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="337">
       <remark>Partiya Karkerên Kurdistanê</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Parti des travailleurs du Kurdistan" function="" title="" nameLanguage="FR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="451">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Partido de los Trabajadores del Kurdistán" function="" title="" nameLanguage="ES" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="484">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Εργατικό Κόµµα του Κουρδιστάν" function="" title="" nameLanguage="EL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="525">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Partido dos Trabalhadores do Curdistão" function="" title="" nameLanguage="PT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="548">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdistanin työväenpuolue" function="" title="" nameLanguage="FI" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="576">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Det Kurdiske Arbejderparti" function="" title="" nameLanguage="DA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="590">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Kurdische Arbeiterpartei" function="" title="" nameLanguage="DE" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="619">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Koerdische Arbeiderspartij" function="" title="" nameLanguage="NL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="647">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Кюрдска работническа партия" function="" title="" nameLanguage="BG" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="156177">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
   </sanctionEntity>