Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:218-178841-es
Personas veidsPersonas veids:enterprise
PersonaPersona:Popular Front for the Liberation of Palestine
Fronta Pobail i gcomhair Shaoirse na Palaistíne
Front populaire de libération de la Palestine
FPLP
Frente Popular de Liberación de Palestina
Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
Frente Popular de Libertação da Palestina
Palestiinan vapautuksen kansanrintama
Folkefronten til Palæstinas Befrielse
Volksfront für die Befreiung Palästinas
Volksfront voor de bevrijding van Palestina
Fronte popolare di liberazione della Palestina
Lidová fronta za osvobození Palestiny
Palestiina Vabastamise Rahvarinne
Népi Front Palesztina Felszabadításért
Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte
Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas
PILF
Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny
Ľudový front za oslobodenie Palestíny
Ljudska fronta za osvoboditev Palestine
PATF
Народен Фронт за освобождение на Палестина
Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei
FPEP
Il-Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina
Folkfronten för Palestinas befrielse
Narodna fronta za oslobođenje Palestine
PFLP
Adrese-
ProgrammaProgramma:TERR
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2023-07-21, 2020-01-14, 2003-12-22, 2006-05-31, 2005-03-16, 2007-06-29, 2008-07-16Sarakstā iekļaušanas datums: 2023-07-22
Saites uz lēmumiemhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:008I:TOChttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:144:0021:0023:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&qid=1410439221593&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:188:0021:0025:EN:PDF
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2002-06-18" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3699.66" logicalId="218">
     <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2023-07-21" entryIntoForceDate="2023-07-22" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" programme="TERR" logicalId="178841">
       <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="enterprise" classificationCode="E"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Popular Front for the Liberation of Palestine" function="" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="359">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fronta Pobail i gcomhair Shaoirse na Palaistíne" function="" title="" nameLanguage="GA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="123345">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2020-01-14" numberTitle="2020/19 (OJ L8I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ:L:2020:008I:TOC"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Front populaire de libération de la Palestine" function="" title="" nameLanguage="FR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="460">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="FPLP" function="" title="" nameLanguage="FR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="461">
       <remark>Front populaire de libération de la Palestine</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Frente Popular de Liberación de Palestina" function="" title="" nameLanguage="ES" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="492">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="FPLP" function="" title="" nameLanguage="ES" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="493">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης" function="" title="" nameLanguage="EL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="534">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Frente Popular de Libertação da Palestina" function="" title="" nameLanguage="PT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="557">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2006-05-31" numberTitle="2006/379/EC (OJ L144)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:144:0021:0023:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Palestiinan vapautuksen kansanrintama" function="" title="" nameLanguage="FI" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="581">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Folkefronten til Palæstinas Befrielse" function="" title="" nameLanguage="DA" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="596">
       <remark>Not in DA Regulation 2023/1505</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Volksfront für die Befreiung Palästinas" function="" title="" nameLanguage="DE" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="629">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Volksfront voor de bevrijding van Palestina" function="" title="" nameLanguage="NL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="655">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fronte popolare di liberazione della Palestina" function="" title="" nameLanguage="IT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="697">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-12-22" numberTitle="2003/902/EC (OJ L340)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:340:0063:0064:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Lidová fronta za osvobození Palestiny" function="" title="" nameLanguage="CS" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3817">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Palestiina Vabastamise Rahvarinne" function="" title="" nameLanguage="ET" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3818">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Népi Front Palesztina Felszabadításért" function="" title="" nameLanguage="HU" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3819">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte" function="" title="" nameLanguage="LV" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3820">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas" function="" title="" nameLanguage="LT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3821">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="PILF" function="" title="" nameLanguage="LT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3822">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny" function="" title="" nameLanguage="PL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3823">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ľudový front za oslobodenie Palestíny" function="" title="" nameLanguage="SK" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3824">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ljudska fronta za osvoboditev Palestine" function="" title="" nameLanguage="SL" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3825">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="PATF" function="" title="" nameLanguage="ET" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3896">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="FPLP" function="" title="" nameLanguage="PT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="3897">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-03-16" numberTitle="2005/221/CFSP (OJ L69)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0221&amp;qid=1410439221593&amp;from=EN"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Народен Фронт за освобождение на Палестина" function="" title="" nameLanguage="BG" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="5691">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-06-29" numberTitle="2007/445/EC (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei" function="" title="" nameLanguage="RO" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="5692">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-06-29" numberTitle="2007/445/EC (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="FPEP" function="" title="" nameLanguage="RO" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="5693">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-06-29" numberTitle="2007/445/EC (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0058:0062:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Il-Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina" function="" title="" nameLanguage="MT" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="6737">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2008-07-16" numberTitle="2008/583/EC (OJ L188)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:188:0021:0025:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Folkfronten för Palestinas befrielse" function="" title="" nameLanguage="SV" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="123343">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2020-01-14" numberTitle="2020/19 (OJ L8I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ:L:2020:008I:TOC"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Narodna fronta za oslobođenje Palestine" function="" title="" nameLanguage="HR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="123344">
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2020-01-14" numberTitle="2020/19 (OJ L8I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.008.01.0001.01.ENG&amp;toc=OJ:L:2020:008I:TOC"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="PFLP" function="" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="360">
       <remark>Popular Front for the Liberation of Palestine</remark>
       <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2023-07-21" numberTitle="2023/1505 (OJ L184)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1505"/>
     </nameAlias>
   </sanctionEntity>