Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:5617-562-es
Personas veidsPersonas veids:person
PersonaPersona:Fuad Shongale
Fuad Shongole
Fuad Shangole
Fuad Songale
Fouad Shongale
Fuad Muhammad Khalaf Shongole
Fuad Mohammed Khalif
Fuad Mohamed Khalaf
Fuad Mohamed Khalif
Fuad Mohamed Qalaf
Fuad Mohammed Kalaf
Fuad Mohamed Kalaf
Fuad Khalaf
AdreseAdrese:SO, SOMALIA
ProgrammaProgramma:SOM
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2010-04-27Sarakstā iekļaušanas datums: 2010-04-26
Saites uz lēmumiemhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.2011.62" logicalId="5617">
     <remark>Location: Mogadishu, Somalia. Alternative location: Somalia.</remark>
     <regulation regulationType="regulation" organisationType="commission" publicationDate="2010-04-27" entryIntoForceDate="2010-04-26" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" programme="SOM" logicalId="562">
       <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Shongale" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7853">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Shongole" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7854">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Shangole" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7855">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Songale" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7856">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fouad Shongale" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7857">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Muhammad Khalaf Shongole" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7858">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Mohammed Khalif" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7851">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Mohamed Khalaf" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7824">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Mohamed Khalif" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7847">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Mohamed Qalaf" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7848">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Mohammed Kalaf" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7849">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Mohamed Kalaf" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7850">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Fuad Khalaf" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="7852">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <citizenship region="" countryIso2Code="SO" countryDescription="SOMALIA" regulationLanguage="en" logicalId="584">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2010-04-27" numberTitle="356/2010 (OJ L105)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0001:0009:EN:PDF"/>
     </citizenship>
   </sanctionEntity>