Meklēšana sankciju sarakstos

 Saglabāt XML
IdId:65-348-es
Personas veidsPersonas veids:person
PersonaPersona:Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti
AdreseAdrese:Tikrit, 00, UNKNOWN
IQ, IRAQ
ProgrammaProgramma:IRQ
Saraksta nosaukums
(datnes nosaukums)
Saraksta nosaukums (datnes nosaukums):ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Saraksta programmu papildu informācijahttps://sanctionsmap.eu/#/main
DatumiLēmuma datums: 2003-07-08Dzimšanas datums: 1950Sarakstā iekļaušanas datums: 2003-07-07
Saites uz lēmumiemhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF
Pirmavota datiPirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.120.33" logicalId="65">
     <remark>UNSC RESOLUTION 1483 BASIS</remark>
     <regulation regulationType="regulation" organisationType="commission" publicationDate="2003-07-08" entryIntoForceDate="2003-07-07" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" programme="IRQ" logicalId="348">
       <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF</publicationUrl>
     </regulation>
     <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti" function="Director of Iraqi Intelligence Services" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="96">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti" function="Head of Directorate of General Security 1997 to 1999" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="97">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti" function="" title="" nameLanguage="FR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="401">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
     </nameAlias>
     <citizenship region="" countryIso2Code="IQ" countryDescription="IRAQ" regulationLanguage="en" logicalId="18">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
     </citizenship>
     <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="Tikrit" zipCode="" year="1950" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="67">
       <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
     </birthdate>
   </sanctionEntity>