Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
110446-ano
Persona
FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
Adrese
Abadan, Iran (Islamic Republic of)
Datums
1958; 1959; 2007-03-24; 2014-12-17
Personas veids
Individual
Programma
Iran
Saraksts
ANO
Saraksta izdevējs
ANO apvienotais saraksts (consolidated.xml)
Faila nosaukums
consolidated.xml
Drukāšanas datums
2020-10-22


Pirmavota dati:
<INDIVIDUAL><DATAID>110446</DATAID><VERSIONNUM>1</VERSIONNUM><FIRST_NAME>FEREIDOUN</FIRST_NAME><SECOND_NAME>ABBASI-DAVANI</SECOND_NAME><UN_LIST_TYPE>Iran</UN_LIST_TYPE><REFERENCE_NUMBER>IRi.001</REFERENCE_NUMBER><LISTED_ON>2007-03-24</LISTED_ON><COMMENTS1>Has "links to the Institute of Applied Physics, working closely with
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi" (designated under IRi.016) [Old Reference #
I.47.C.1].</COMMENTS1><DESIGNATION><VALUE>Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)
Scientist</VALUE></DESIGNATION><LIST_TYPE><VALUE>UN List</VALUE></LIST_TYPE><LAST_DAY_UPDATED><VALUE>2014-12-17</VALUE></LAST_DAY_UPDATED><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ADDRESS><COUNTRY/></INDIVIDUAL_ADDRESS><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>EXACT</TYPE_OF_DATE><YEAR>1958</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>EXACT</TYPE_OF_DATE><YEAR>1959</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><CITY>Abadan</CITY><COUNTRY>Iran (Islamic Republic of)</COUNTRY></INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DOCUMENT/><SORT_KEY/><SORT_KEY_LAST_MOD/></INDIVIDUAL>