Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
15039-ofac
Persona
ARNICA ASTANEH NEPTUNE SEAPRIDE ALERT
Adrese
Iran
Datums
Personas veids
Vessel
Programma
IRAN
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-07-14


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>15039</uid>
  <lastName>ARNICA</lastName>
  <sdnType>Vessel</sdnType>
  <remarks>(Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY)</remarks>
  <programList>
   <program>IRAN</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>8117</uid>
    <idType>MMSI</idType>
    <idNumber>572467210</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>8048</uid>
    <idType>Vessel Registration Identification</idType>
    <idNumber>IMO 9187643</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>111453</uid>
    <idType>Former Vessel Flag</idType>
    <idNumber>Malta</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>114783</uid>
    <idType>Former Vessel Flag</idType>
    <idNumber>Tanzania</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112994</uid>
    <idType>Former Vessel Flag</idType>
    <idNumber>Tuvalu</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>119229</uid>
    <idType>Additional Sanctions Information -</idType>
    <idNumber>Subject to Secondary Sanctions</idNumber>
   </id>
  </idList>
  <akaList>
   <aka>
    <uid>22155</uid>
    <type>f.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>ASTANEH</lastName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>23441</uid>
    <type>f.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>NEPTUNE</lastName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>24763</uid>
    <type>f.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>SEAPRIDE</lastName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>40676</uid>
    <type>f.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>ALERT</lastName>
   </aka>
  </akaList>
  <vesselInfo>
   <callSign>T2ES4</callSign>
   <vesselType>Crude/Oil Products Tanker</vesselType>
   <vesselFlag>Iran</vesselFlag>
   <tonnage>99144</tonnage>
   <grossRegisteredTonnage>56068</grossRegisteredTonnage>
  </vesselInfo>
 </sdnEntry>