Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
15442-ofac
Persona
EP-MNK
Adrese
Datums
Personas veids
Aircraft
Programma
SDGT; NPWMD; IFSR
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-08-13


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>15442</uid>
  <lastName>EP-MNK</lastName>
  <sdnType>Aircraft</sdnType>
  <remarks>(Linked To: MAHAN AIR)</remarks>
  <programList>
   <program>SDGT</program>
   <program>NPWMD</program>
   <program>IFSR</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>112334</uid>
    <idType>Aircraft Construction Number (also called L/N or S/N or F/N)</idType>
    <idNumber>618</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112335</uid>
    <idType>Aircraft Manufacture Date</idType>
    <idNumber>04 Sep 1991</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112336</uid>
    <idType>Aircraft Model</idType>
    <idNumber>A300B4-603</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>112337</uid>
    <idType>Aircraft Operator</idType>
    <idNumber>MAHAN AIR</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>133540</uid>
    <idType>Additional Sanctions Information -</idType>
    <idNumber>Subject to Secondary Sanctions</idNumber>
   </id>
  </idList>
 </sdnEntry>