Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
20556-ofac
Persona
P-914
Adrese
Datums
Personas veids
Aircraft
Programma
DPRK3
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-07-14


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>20556</uid>
  <lastName>P-914</lastName>
  <sdnType>Aircraft</sdnType>
  <programList>
   <program>DPRK3</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>121126</uid>
    <idType>Aircraft Operator</idType>
    <idNumber>Air Koryo</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>121127</uid>
    <idType>Aircraft Model</idType>
    <idNumber>IL76-TD</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>121128</uid>
    <idType>Aircraft Manufacture Date</idType>
    <idNumber>1990</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>127193</uid>
    <idType>Secondary sanctions risk:</idType>
    <idNumber>North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134887</uid>
    <idType>Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:</idType>
    <idNumber>North Korea Sanctions Regulations section 510.214</idNumber>
   </id>
  </idList>
 </sdnEntry>