Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
20861-ofac
Persona
N200VR
Adrese
80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL, 33130, United States
Datums
Personas veids
Aircraft
Programma
SDNTK
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-07-15


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>20861</uid>
  <lastName>N200VR</lastName>
  <sdnType>Aircraft</sdnType>
  <remarks>(Linked To: 200G PSA HOLDINGS LLC)</remarks>
  <programList>
   <program>SDNTK</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>121747</uid>
    <idType>Aircraft Model</idType>
    <idNumber>Gulfstream 200</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>122531</uid>
    <idType>Aircraft Tail Number</idType>
    <idNumber>N200VR</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>122532</uid>
    <idType>Aircraft Manufacturer's Serial Number (MSN)</idType>
    <idNumber>133</idNumber>
   </id>
  </idList>
  <addressList>
   <address>
    <uid>32787</uid>
    <address1>80 SW 8th Street</address1>
    <address2>Suite 2000</address2>
    <city>Miami</city>
    <stateOrProvince>FL</stateOrProvince>
    <postalCode>33130</postalCode>
    <country>United States</country>
   </address>
  </addressList>
 </sdnEntry>