Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
25543-ofac
Persona
EP-IJA
Adrese
Datums
Personas veids
Aircraft
Programma
IRAN
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-08-13


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>25543</uid>
  <lastName>EP-IJA</lastName>
  <sdnType>Aircraft</sdnType>
  <remarks>(Linked To: IRAN AIR)</remarks>
  <programList>
   <program>IRAN</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>129317</uid>
    <idType>Aircraft Manufacturer's Serial Number (MSN)</idType>
    <idNumber>1540</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>129320</uid>
    <idType>Aircraft Model</idType>
    <idNumber>A330</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>129321</uid>
    <idType>Aircraft Operator</idType>
    <idNumber>Iran Air</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>129315</uid>
    <idType>Aircraft Manufacture Date</idType>
    <idNumber>02 Jun 2014</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>129422</uid>
    <idType>Additional Sanctions Information -</idType>
    <idNumber>Subject to Secondary Sanctions</idNumber>
   </id>
  </idList>
 </sdnEntry>