Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
28654-ofac
Persona
TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD. DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. DALIANTIANYI DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Adrese
R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan, No. 2, Xinglin Street, Zhongshan District, Dalian, China Hetun Village, Changxing Island Economic Zone, Dalian, Liaoning Province, China China
Datums
Personas veids
Entity
Programma
IRAN-EO13846
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-04-08


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>28654</uid>
  <lastName>TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.</lastName>
  <sdnType>Entity</sdnType>
  <programList>
   <program>IRAN-EO13846</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>19023</uid>
    <idType>United Social Credit Code Certificate (USCCC)</idType>
    <idNumber>91210244759941797W</idNumber>
    <idCountry>China</idCountry>
   </id>
   <id>
    <uid>134512</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134513</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134514</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134515</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134516</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134517</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134518</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134452</uid>
    <idType>Website</idType>
    <idNumber>kersino.com</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134453</uid>
    <idType>Website</idType>
    <idNumber>dmdschina.com</idNumber>
   </id>
  </idList>
  <akaList>
   <aka>
    <uid>45051</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.</lastName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>45052</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>DALIANTIANYI</lastName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>45053</uid>
    <type>f.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.</lastName>
   </aka>
  </akaList>
  <addressList>
   <address>
    <uid>43320</uid>
    <address1>R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan</address1>
    <address2>No. 2, Xinglin Street</address2>
    <address3>Zhongshan District</address3>
    <city>Dalian</city>
    <country>China</country>
   </address>
   <address>
    <uid>43321</uid>
    <address1>Hetun Village</address1>
    <address2>Changxing Island Economic Zone</address2>
    <city>Dalian</city>
    <stateOrProvince>Liaoning Province</stateOrProvince>
    <country>China</country>
   </address>
  </addressList>
 </sdnEntry>