Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
28657-ofac
Persona
AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD
Adrese
Unit 6, 17F., Jinmao Tower, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone, Shanghai, China 17th Floor, Jinmao Tower, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China China
Datums
Personas veids
Entity
Programma
IRAN-EO13846
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2020-04-08


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>28657</uid>
  <lastName>AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD</lastName>
  <sdnType>Entity</sdnType>
  <programList>
   <program>IRAN-EO13846</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>19027</uid>
    <idType>United Social Credit Code Certificate (USCCC)</idType>
    <idNumber>913101157492555155</idNumber>
    <idCountry>China</idCountry>
   </id>
   <id>
    <uid>19028</uid>
    <idType>Identification Number</idType>
    <idNumber>IMO 5066956</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134533</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134534</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134535</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134536</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134537</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134538</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)</idNumber>
   </id>
   <id>
    <uid>134539</uid>
    <idType>Executive Order 13846 information:</idType>
    <idNumber>SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)</idNumber>
   </id>
  </idList>
  <akaList>
   <aka>
    <uid>45058</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD.</lastName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>45059</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD</lastName>
   </aka>
  </akaList>
  <addressList>
   <address>
    <uid>43329</uid>
    <address1>Unit 6, 17F., Jinmao Tower</address1>
    <address2>No. 88 Shiji Ave</address2>
    <address3>China Pilot Free-Trade Zone</address3>
    <city>Shanghai</city>
    <country>China</country>
   </address>
   <address>
    <uid>43330</uid>
    <address1>17th Floor, Jinmao Tower</address1>
    <address2>88, Shiji Dadao</address2>
    <address3>Pudong Xinqu</address3>
    <city>Shanghai</city>
    <postalCode>200121</postalCode>
    <country>China</country>
   </address>
  </addressList>
 </sdnEntry>