Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
3191-100709-es
Persona
Floribert, Ngabu, Njabu; Floribert Ngabu Njabu Floribert, Njabu; Floribert Njabu Floribert, Ndjabu; Floribert Ndjabu Floribert, Ngabu; Floribert Ngabu Floribert Njabu Ngabu Floribert, Ngabu, Ndjabu; Floribert Ngabu Ndjabu Ndjabu
Adrese
00, UNKNOWN CD, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Datums
1971-05-23; 2017-03-08, 2017-03-09; 2005-11-10; 2017-02-07
Personas veids
person
Programma
COD
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2005-11-01" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3632.14" logicalId="3191">
    <remark>President of FNI</remark>
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2017-03-08" entryIntoForceDate="2017-03-09" numberTitle="2017/396 (OJ L60)" programme="COD" logicalId="100709">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Floribert" middleName="Ngabu" lastName="Njabu" wholeName="Floribert Ngabu Njabu" function="" gender="M" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="4330">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-11-10" numberTitle="1824/2005 (OJ L294)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:294:0003:0004:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Floribert" middleName="" lastName="Njabu" wholeName="Floribert Njabu" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="4331">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-11-10" numberTitle="1824/2005 (OJ L294)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:294:0003:0004:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Floribert" middleName="" lastName="Ndjabu" wholeName="Floribert Ndjabu" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="4332">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-11-10" numberTitle="1824/2005 (OJ L294)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:294:0003:0004:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Floribert" middleName="" lastName="Ngabu" wholeName="Floribert Ngabu" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="4333">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-11-10" numberTitle="1824/2005 (OJ L294)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:294:0003:0004:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Floribert Njabu Ngabu" function="" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="110784">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-02-07" numberTitle="2017/199 (OJ L32)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0199&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Floribert" middleName="Ngabu" lastName="Ndjabu" wholeName="Floribert Ngabu Ndjabu" function="" title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="110788">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-02-07" numberTitle="2017/199 (OJ L32)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0199&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ndjabu" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="4334">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2005-11-10" numberTitle="1824/2005 (OJ L294)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:294:0003:0004:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="CD" countryDescription="CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)" regulationLanguage="en" logicalId="110789">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-02-07" numberTitle="2017/199 (OJ L32)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0199&amp;from=EN"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1971-05-23" dayOfMonth="23" monthOfYear="5" year="1971" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="110782">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-02-07" numberTitle="2017/199 (OJ L32)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0199&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="OB 0243318" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="CD" countryDescription="CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)" regulationLanguage="en" logicalId="110783">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-02-07" numberTitle="2017/199 (OJ L32)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0199&amp;from=EN"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>