Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
507-732-es
Persona
Abdul Rahman S. Taha Abdul Rahman S. Taher Abdul Rahman Said, Yasin; Abdul Rahman Said Yasin Aboud, Yasin; Aboud Yasin Abdul Rahman, Yasin; Abdul Rahman Yasin
Adrese
00, UNKNOWN Bloomington, Indiana, US, UNITED STATES US, UNITED STATES IQ, IRAQ
Datums
1960-04-10; 2003-05-20, 2003-05-19; 2003-05-20; 2002-05-29
Personas veids
person
Programma
TAQA
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.513.75" logicalId="507">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="commission" publicationDate="2003-05-20" entryIntoForceDate="2003-05-19" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" programme="TAQA" logicalId="732">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Abdul Rahman S. Taha" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1191">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Abdul Rahman S. Taher" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1192">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Abdul Rahman Said" middleName="" lastName="Yasin" wholeName="Abdul Rahman Said Yasin" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1193">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Aboud" middleName="" lastName="Yasin" wholeName="Aboud Yasin" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1194">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Abdul Rahman" middleName="" lastName="Yasin" wholeName="Abdul Rahman Yasin" function="" gender="M" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1190">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="US" countryDescription="UNITED STATES" regulationLanguage="en" logicalId="70">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2002-05-29" numberTitle="881/2002 (OJ L139)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:139:0009:0022:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="Bloomington, Indiana" zipCode="" birthdate="1960-04-10" dayOfMonth="10" monthOfYear="4" year="1960" region="" place="" countryIso2Code="US" countryDescription="UNITED STATES" regulationLanguage="en" logicalId="223">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2002-05-29" numberTitle="881/2002 (OJ L139)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:139:0009:0022:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <address city="" street="" poBox="" zipCode="" region="" place="" asAtListingTime="false" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="172">
      <remark>SSN 156-92-9858 (USA)</remark>
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2002-05-29" numberTitle="881/2002 (OJ L139)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:139:0009:0022:EN:PDF"/>
    </address>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="SSN 156-92-9858" region="" identificationTypeCode="id" identificationTypeDescription="National identification card" countryIso2Code="US" countryDescription="UNITED STATES" regulationLanguage="en" logicalId="428">
      <remark>(usa national identification no)</remark>
      <remark>(usa national identification no)</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </identification>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="M0887925" region="" identificationTypeCode="other" identificationTypeDescription="Other identification number" countryIso2Code="IQ" countryDescription="IRAQ" regulationLanguage="en" logicalId="9">
      <remark>(iraq)</remark>
      <remark>passport no (iraq)</remark>
      <remark>(iraq)</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </identification>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="27082171" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="US" countryDescription="UNITED STATES" regulationLanguage="en" logicalId="8">
      <remark>(usa passport (issued 21.6.1992 in amman, jordan))</remark>
      <remark>(usa passport (issued 21.6.1992 in amman, jordan))</remark>
      <remark>passport no (usa) (issued 21.6.1992 in amman, jordan)</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2003-05-20" numberTitle="866/2003 (OJ L124)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0019:0022:EN:PDF"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>