Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
7034-100640-es
Persona
Daba Na Walna Daba, NAUALNA; Daba NAUALNA
Adrese
00, UNKNOWN GW, GUINEA-BISSAU
Datums
1966-06-06; 2017-03-09, 2017-03-09; 2012-05-04; 2017-03-09
Personas veids
person
Programma
GNB
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2012-05-18" designationDetails="3.5.2012" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3744.7" logicalId="7034">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2017-03-09" entryIntoForceDate="2017-03-09" numberTitle="2017/403 (OJ L63)" programme="GNB" logicalId="100640">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0403&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Daba Na Walna" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16198">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2012-05-04" numberTitle="377/2012 (OJ L119)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0001:0008:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Daba" middleName="" lastName="NAUALNA" wholeName="Daba NAUALNA" function="Spokesperson of the ‘Military Command’ which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012." title="a) Lieutenant-Colonel b) Spokesperson of the ‘Military Command’" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="121120">
      <remark>Samba Naualna (Father's name) and In-Uasne Nanfafe (Mother's name)</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-03-09" numberTitle="2017/403 (OJ L63)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0403&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="764">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2012-05-04" numberTitle="377/2012 (OJ L119)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0001:0008:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1966-06-06" dayOfMonth="6" monthOfYear="6" year="1966" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1887">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2012-05-04" numberTitle="377/2012 (OJ L119)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0001:0008:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issueDate="2003-10-29" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="SA 0000417" validTo="2013-03-10" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="788">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-03-09" numberTitle="2017/403 (OJ L63)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0403&amp;from=EN"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>