Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
7049-258-es
Persona
Samuel, FERNANDES; Samuel FERNANDES
Adrese
00, UNKNOWN GW, GUINEA-BISSAU
Datums
1965-01-22; 2012-06-01, 2012-05-31; 2012-06-01
Personas veids
person
Programma
GNB
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3021.64" logicalId="7049">
    <remark>Parentage: José Fernandes e Segunda Iamite. Date of listing: 2012-06-01</remark>
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="commission" publicationDate="2012-06-01" entryIntoForceDate="2012-05-31" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" programme="GNB" logicalId="258">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Samuel" middleName="" lastName="FERNANDES" wholeName="Samuel FERNANDES" function="Assistant to the Chief of Operations of the National Guard" title="Major" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16220">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="774">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1965-01-22" dayOfMonth="22" monthOfYear="1" year="1965" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1896">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="true" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="AAIS00048" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="795">
      <remark>passport issued 2009-03-24, expired 2012-03-24</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>