Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
931-1008-es
Persona
Abd El Kader, Mahmoud Mohamed, El Sayed; Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Kader, Es Sayed; Kader Es Sayed
Adrese
00, UNKNOWN EG, EGYPT
Datums
1962-12-26; 2011-06-17, 2011-06-16; 2007-06-28; 2011-06-17; 2004-12-17
Personas veids
person
Programma
TAQA
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.654.34" logicalId="931">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="commission" publicationDate="2011-06-17" entryIntoForceDate="2011-06-16" numberTitle="577/2011 (OJ L159)" programme="TAQA" logicalId="1008">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Abd El Kader" middleName="Mahmoud Mohamed" lastName="El Sayed" wholeName="Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed" function="" gender="M" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1948">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2007-06-28" numberTitle="732/2007 (OJ L166)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:166:0013:0015:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="12682">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2011-06-17" numberTitle="577/2011 (OJ L159)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Kader" middleName="" lastName="Es Sayed" wholeName="Kader Es Sayed" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="1949">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2004-12-17" numberTitle="2145/2004 (OJ L370)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:370:0006:0016:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="EG" countryDescription="EGYPT" regulationLanguage="en" logicalId="687">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2011-06-17" numberTitle="577/2011 (OJ L159)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1962-12-26" dayOfMonth="26" monthOfYear="12" year="1962" region="" place="" countryIso2Code="EG" countryDescription="EGYPT" regulationLanguage="en" logicalId="326">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2004-12-17" numberTitle="2145/2004 (OJ L370)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:370:0006:0016:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <address city="" street="" poBox="" zipCode="" region="" place="" asAtListingTime="false" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1921">
      <remark>Italian Fiscal Code: SSYBLK62T26Z336L</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2011-06-17" numberTitle="577/2011 (OJ L159)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF"/>
    </address>
  </sanctionEntity>