Sankciju saraksti

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Izvērstā meklēšana

Finanšu izlūkošanas dienests pārpublicē sastādītos sarakstus bez izmaiņām tajos.
Sistēma meklēšanas procesa laikā neveic sankciju sarakstos esošo vārdu un nosaukumu jebkādu pārveidošanu un pielāgošanu.
Meklēšana notiek pēc precīzas norādīto simbolu virknes vai šablona sakritības.
Meklēšanā pēc šablona var izmantot simbolus * (aizstāj vairākus simbolus) vai ? (aizstāj vienu jebkuru simbolu).

Pret visām personām, kas iekļautas vienotajos sarakstos netiek attiecināts viens un tas pats sankciju režīms (programma), kā arī personas iekļautas sarakstos balstoties uz dažādiem sarakstos iekļaušanas kritērijiem. Līdz ar to likuma subjektiem pienākums ir īstenot ierobežojumus atbilstoši katram konkrētam sankciju režīmam (programmai).

Lejuplādēt sankciju sarakstus:

Kopš 2019. g. 1. janvāra ES vairs neuztur vecās versijas sankciju saraksta failu global.xml!
Šajā vietnē faila global.xml vietā tiek izmantots jaunākās verijas fails xmlFullSanctionsList_1_1.xml.
Aktuālais sankciju saraksta fails xmlFullSanctionsList_1_1.xml ir lejuplādējams gan XML formātā, gan iekļauts arhīvos.