Finanšu izlūkošanas
dienests

Finanšu izlūkošanas dienests ir nacionālā kompetentā institūcija sankciju izpildes jautājumos Latvijā.

Informācija par Finanšu izlūkošanas dienesta lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā atrodama šeit.

Lasīt vairāk