Meklēt sankciju sarakstos

Finanšu izlūkošanas dienests uztur informāciju par sankciju sarakstos iekļautiem subjektiem – fiziskām vai juridiskām personām, vai citiem identificējamiem subjektiem (piemēram, mediju kanāls, paramilitārs grupējums), attiecībā uz kuriem noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO), Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.

Jāņem vērā, ka sankciju meklētājā ir informācija tikai par sankciju sarakstos iekļautiem subjektiem, pret kuriem noteiktas mērķētas finanšu sankcijas . Meklētājā nav pieejama informācija par citiem sankciju veidiem (piemēram, preču un pakalpojumu aprites un cita veida ierobežojumiem). Plašāka informācija par ES sankcijām pieejama ES sankciju kartē .

Meklētājs neatspoguļo ES, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu individuāli noteiktās sankcijas (piemēram, Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC), Lielbritānijas individuāli noteiktās sankcijas).

Informācija sankciju meklētājā tiek atjaunota 24 stundu laikā kopš izmaiņu publicēšanas brīža.

* Šajā vietnē tiek uzturēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) un Eiropas Savienības (https://webgate.ec.europa.eu (pieejams tikai pēc reģistrācijas)) informācija. Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina aktuālas informācijas pieejamību, neveicot izmaiņas sākotnējās XML (Extensible Markup Language) datnēs un neuzņemas atbildību par attiecīgo datu nepilnībām vai kļūdām, kas radušās attiecīgo XML datņu sastādītājiem. Par autentiskiem tiek uzskatīti sankciju saraksti, kas iekļauti ES Oficiālajā Vēstnesī publicētajos tiesību aktos un ANO tīmekļa vietnē sadaļā “Sanctions” publicētajās ANO Drošības padomes rezolūcijās.