Biežāk uzdotie jautājumi

Informācija publicēta 01.04.2024.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.04.2024.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 12.1 panta pirmo daļu Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) ir kompetentā institūcija starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos tiktāl, ciktāl normatīvie akti nenosaka citādi.

Šeit pieejams FID sagatavots informatīvais materiāls, lai palīdzētu visām personām ievērot starptautiskos, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Latvijas Republikas normatīvos aktus sankciju jomā (turpmāk – piemērojamie normatīvie akti). Kā arī informatīvais materiāls atspoguļo FID viedokli par labākajiem risinājumiem, atbildot uz saņemtajiem jautājumiem.

Informatīvajā materiālā sniegtie vispārīgie skaidrojumi nav uzskatāmi par juridiski saistošiem, kā arī nav uzskatāmi par FID sniegtu uzziņu vai juridisku konsultāciju. Tie balstīti piemērojamo normatīvo aktu tiesību normu analīzē, kā arī ES padomes (turpmāk – EP), Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) un citu institūciju sniegtajos skaidrojumos, kas saistībā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos vai jaunām ES tiesas judikatūras atziņām periodiski var mainīties, tādējādi ietekmējot arī FID sniegtos skaidrojumus. Norādām, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem FID nav pilnvarots veikt tiesību normu iztulkošanu (oficiālu interpretāciju).

Šajā sadaļā sniegtie skaidrojumi un ieteikumi ir uzskatāmi par vispārīgām vadlīnijām. FID, ievērojot Sankciju likuma 2. panta otrajā daļā noteikto pienākumu visām personām ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas, aicina ikvienu personu patstāvīgi piemērot tiesību normas sankciju jomā, ņemot vērā katras individuālas situācijas faktiskos apstākļus.

Nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties FID, iesniedzot iesniegumu Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: ............. vai zvanot pa tālruni 67044430. Detalizēta kontaktinformācija un informācija par saziņas veidiem pieejama šeit.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka informācija tiek periodiski pārskatīta un atjaunināta. Ja saistībā ar kādu no jautājumiem ir veikts informācijas atjauninājums vai sadaļa tiek papildināta ar jaunu jautājumu, informācija par informācijas atjauninājumu ir pieejama zem attiecīgā jautājuma.

Biežāk uzdotie jautājumi (PDF)