Kontakti

Finanšu izlūkošanas dienests

Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050

Tālrunis: (+371) 67044430;

E-pasts: .............

Rekvizīti:

Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Reģistrācijas. Nr.: 40900025406

Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija

Norēķina konts: LV95TREL214069300100B

Valsts kase

SWIFT kods: TRELLV22

Apmeklētāju pieņemšana:

Apmeklētājus jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē, Finanšu izlūkošanas dienestā pieņem katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkt. 10.00 – 11.00.


Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms jāiesniedz pamatots pieteikums* uz e-pasta adresi: ............. vai Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija, norādot jautājumu kopumu, kuru persona vēlas pārrunāt. Persona par apmeklējuma laiku tiks informēta

Medijiem:

Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Jaundāldere

Tālrunis: (+371) 26273244;

E-pasts: .............

Finanšu izlūkošanas dienests sociālajos medijos:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556509270714

Twitter: https://twitter.com/FIDSankcijas

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/financial-intelligence-unit-fiu-latvia

*Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.