ES Vispārējās tiesas spriedumu par sankciju atcelšanu pret P. Avenu un M. Fridmanu sekas – sankcijas turpina būt spēkā, kamēr netiek veikti grozījumi Padomes Regulā

2024. gada 12. apr.

  • linkedin
  • facebook
  • twitter

ES Vispārējās tiesas spriedumu par sankciju atcelšanu pret P. Avenu un M. Fridmanu sekas – sankcijas turpina būt spēkā, kamēr netiek veikti grozījumi Padomes Regulā

Saistībā ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumiem lietās T-301/22 un T-304/22, ar ko apmierināti Pjotra Avena un Mihaila Fridmana lūgumi atcelt piemērotos ierobežojošos pasākumus jeb sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests informē, ka spriedumi nenozīmē automātisku sankciju atcelšanu.

FID skaidro, ka kamēr personas ir iekļautas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (turpmāk – Regula) I pielikumā, tikmēr Regulā noteiktie ierobežojošie pasākumi joprojām ir spēkā. Lai personas no Regulas I pielikuma tiktu svītrotas, ir nepieciešams attiecīgs Eiropas Savienības Padomes lēmums par Regulas grozīšanu.

Saskaņā ar Regulā noteikto šobrīd jāturpina nodrošināt Pjotra Avena un Mihaila Fridmana īpašumā, turējumā un kontrolē esošo finanšu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, un ir aizliegts darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus.

Lai uzzinātu aktuālo informāciju par izmaiņām sankciju sarakstos, aicinām sekot līdzi informācijai FID tīmekļa vietnē sankcijas.fid.gov.lv

Seko mums sociālajos tīklos

  • linkedin
  • facebook
  • twitter