Pieņemtas jaunas sankcijas pret Baltkrieviju

2024. gada 5. jūl.

 • linkedin
 • facebook
 • twitter

Ņemot vērā Baltkrievijas Republikas iesaistīšanos neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas Federācijas karā pret Ukrainu, Eiropas Savienības Padome 2024. gada 29. jūnijā pieņēma papildu ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret Baltkrievijas Republikas ekonomiku. Šo ierobežojošo pasākumu mērķis ir noteikt sankcijas, kas jau ir ieviestas pret Krievijas Federāciju, tādējādi ierobežojot pret Krievijas Federāciju noteikto sankciju apiešanu, kas izriet no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas tautsaimniecību augstās integrācijas pakāpes.

Jaunās sankcijas ietver tirdzniecības ierobežojumus, noteiktu pakalpojumu sniegšanas aizliegumu, ierobežojumus transporta un loģistikas jomā, kā arī sankciju apiešanas novēršanas pasākumus, kasietekmēs dažādas Baltkrievijas ekonomikas nozares.

Īsumā par būtiskāko.

Sankciju apiešanas novēršanas pasākumi:

 1. Tiek noteikts pienākums Eiropas Savienības eksportētājiem savos turpmākajos līgumos iekļaut “Baltkrievijas izslēgšanas klauzulu”, kas aizliedz reeksportēt uz Baltkrievijas Republiku vai reeksportēt izmantošanai Baltkrievijas Republikā kopīgas augstas prioritātes preces un tehnoloģijas, šaujamieročus un munīciju1. Turklāt Eiropas Savienības eksportētājiem ir jāpārliecinās, ka “Baltkrievijas izslēgšanas klauzulu” ievēro arī to meitas uzņēmumi.
 2. Tiek noteikts pienākums Eiropas Savienības eksportētājiem, kas eksportē kopīgas augstas prioritātes preces uz trešām valstīm, kas nav Regulas Nr. 765/2006 Vba pielikumā uzskaitītās valstis, ieviest riska līmenim atbilstošu pārbaudes mehānismu, ar kuru var identificēt un novērtēt riskus, kas saistīti ar šo preču eksportu uz Baltkrievijas Republiku, un mazināt šādus riskus. Turklāt Eiropas Savienības eksportētājiem ir jāpārliecinās, ka iepriekš minēto pienākumu ievēro arī to meitas uzņēmumi.

Tiek aizliegts šādu preču tranzīts caur Baltkrievijas Republikas teritoriju:

 1. Divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un preču un tehnoloģiju, kas varētu veicināt Baltkrievijas Republikas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību;
 2. Preču, kas jo īpaši varētu veicināt Baltkrievijas Republikas rūpniecības jaudas uzlabošanu (Regulas Nr. 765/2006 XIX pielikums);
 3. Preču un tehnoloģiju, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, un no Eiropas Savienības eksportētu ieroču tranzītu caur Baltkrievijas Republikas teritoriju (Regulas Nr. 765/2006 XVII pielikums);
 4. No Eiropas Savienības eksportētu ieroču un munīciju, neatkarīgi no to izcelsmes.

Pasākumi importa/eksporta jomā:

 1. Luksusprecēm (Regulas Nr. 765/2006 XXV pielikums).
 2. Jūras navigācijas precēm un tehnoloģijām (Regulas Nr. 765/2006 XXIV pielikums).
 3. Precēm, kas jo īpaši varētu veicināt Baltkrievijas Republikas rūpniecības jaudas palielināšanu neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Eiropas Savienībā (Regulas Nr. 765/2006 XVIII pielikums).
 4. Divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām (tiek paplašināts preču saraksts);

Importa ierobežojumi šādām preču kategorijām:

 1. Zeltam, ja tā izcelsme ir Baltkrievijā un tas ir eksportēts no Baltkrievijas Republikas uz Eiropas Savienību vai jebkuru trešo valsti pēc 2024. gada 1. jūlija (Regulas Nr. 765/2006 XXI pielikumā uzskaitītajam zeltam).
 2. Dimantiem, ja to izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai tie ir eksportēti no Baltkrievijas Republikas uz Eiropas Savienību vai jebkuru trešo valsti (Regulas Nr. 765/2006 XXIX pielikuma A, B un C daļā uzskaitītos dimantus un izstrādājumus, kas satur dimantus).
 3. Minerālproduktiem, ja to izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai tie eksportēti no Baltkrievijas Republikas (uzskaitīti Regulas Nr. 765/2006 VII pielikumā).
 4. Jēlnaftas produktiem, ja to izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai tie eksportēti no Baltkrievijas Republikas (uzskaitīti Regulas Nr. 765/2006 XXIII pielikumā).
 5. Precēm, kuras ļauj Baltkrievijas Republikai dažādot ieņēmumu avotus (piemēram, ogles, hēlijs u.c.), ja šo preču izcelsme ir Baltkrievijas Republikā vai ja tās tiek eksportētas no Baltkrievijas Republikas (uzskaitītas Regulas Nr. 765/2006 XXVII pielikumā).

Pasākumi pakalpojumu sniegšanas jomā:

Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus Baltkrievijas Republikai, tās valdībai, tās publiskajām struktūrām, uzņēmumiem vai aģentūrām vai jebkādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas to vārdā vai vadībā:

 1. Grāmatvedības pakalpojumus;
 2. Revīzijas pakalpojumus, tostarp tiesību aktos noteiktās revīzijas pakalpojumus;
 3. Uzskaites pakalpojumus;
 4. Konsultāciju nodokļu jomā pakalpojumus;
 5. Konsultāciju saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā pakalpojumus;
 6. Sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

Pasākumi loģistikas/transporta jomā:

 1. Aizliegums veikt preču pārvadājumus Eiropas Savienības teritorijā ar Baltkrievijas Republikā reģistrētām piekabēm vai puspiekabēm, tostarp, ja minēto piekabju vai puspiekabju vilcēji ir kravas automobiļi, kas reģistrēti citās valstīs.
 2. Tiek noteikts aizliegums Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas reģistrēti pēc 2022. gada 8. aprīļa un kuros 25% vai vairāk pieder kādai Baltkrievijas Republikas fiziskai vai juridiskai personai, veikt kravu autopārvadājumus Eiropas Savienībā, tostarp tranzītā.

Pasākumi finanšu jomā:

 1. Tiek aizliegts iegādāties jaunu līdzdalību vai palielināt esošo līdzdalību juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Baltkrievijas Republikas vai citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Baltkrievijā Republikā.
 2. Tiek ieviesta iespēja Eiropas Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem izveidot “ugunsmūri”, lai nodrošinātu, ka sankciju subjekts, kas kontrolē vai kam pieder Eiropas Savienībā reģistrēts uzņēmums, negūst nekādu labumu, tādējādi ļaujot attiecīgajam uzņēmumam turpināt uzņēmējdarbību.

Pasākumi Eiropas Savienības uzņēmumu aizsardzībai:

 1. Tiek atļauts Eiropas Savienības dalībvalstu fiziskām un juridiskām personām saņemt kompensācijas no Baltkrievijas Republikas fiziskām un juridiskām personām, kas tām nodarījušas zaudējumus.

Seko mums sociālajos tīklos

 • linkedin
 • facebook
 • twitter