Iesaldētie saimnieciskie resursi

Informācija publicēta: 01.04.2024.

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 18.07.2024.

Šajā sadaļā pieejama detalizēta informācija par dažāda veida saimnieciskajiem resursiem, kas sankciju subjektiem iesaldēti Latvijā. Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicē informāciju tikai par tādiem saimniecisko resursu veidiem, kuri reģistrēti valsts iestāžu vestajos publiskajos reģistros.* Piemēram, nekustamie īpašumi, kas reģistrēti zemesgrāmatā, kapitāldaļas, kas reģistrētas komercreģistrā, preču zīmes, kas reģistrētas patentu reģistrā u.c.

Šajā sadaļā nav pieejama informācija par citiem sankciju subjektu iesaldētajiem saimnieciskajiem resursu veidiem, kuru reģistrāciju valsts iestāžu vestajos reģistros neparedz normatīvie tiesību akti. Ja FID rīcībā ir informācija par citiem šādiem publiski nereģistrētiem saimniecisko resursu veidiem, tad informācija par tiem iekļauta sadaļā Sankciju subjekti.

Vēršam uzmanību, ka FID publicē informāciju tikai par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā ir iesaldēti saimnieciskie resursi, atbilstoši FID rīcībā esošajai informācijai. FID rīcībā var nebūt pilnīga informācija par visiem saimnieciskajiem resursiem Latvijā, kas būtu iesaldējami, ja personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav informējušas FID par sankciju izpildi (skatīt šeit informāciju, par to, kāda veida informācija personām jāiesniedz FID). Informācijas neesamība FID publicētajās datu tabulās neatbrīvo personu no pienākumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem sankciju jomā.

Informējam, ka ērtākai datu apstrādei, informāciju par iesaldētajiem saimnieciskajiem resursiem FID publicē arī Latvijas Atvērto datu portālā.

* FID publicē informāciju par saimniecisko resursu veidiem, kuri reģistrēti Tiesu administrācijas, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Patentu valdes, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija", Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" uzturētajos reģistros.