Finanšu izlūkošanas dienests publicē informāciju par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi un saimnieciskie resursi

2024. gada 22. apr.

  • linkedin
  • facebook
  • twitter

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir apkopojis un 17.04.2024. publicējis informāciju par iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem. Informācija publicēta pamatojoties uz informāciju, ko saskaņā ar Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumiem Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) līdz 12.04.2024. pirmreizēji sniegušas personas, kuras, izpildot nacionālajās un starptautiskajās sankcijās noteiktos pienākumus, Latvijā iesaldējušas sankciju subjektu līdzekļus vai saimnieciskos resursus.

No kredītiestādēm un finanšu iestādēm, tai skaitā, likvidējamām kredītiestādēm, FID saņēmis informāciju gan par sankciju subjektu līdzekļiem, kas iesaldēti Latvijas kredītiestādēs atvērtos norēķinu kontos, gan par citiem sankciju subjektu līdzekļiem, ko Latvijas kredītiestādes un finanšu iestādes iesaldējušas. Piemērām, saņemta informācija par ārvalstīs reģistrētiem sankciju subjektiem, kuri veikuši maksājumus personām, kurām Latvijas kredītiestādēs atvērti konti. Saņemta arī informācija par maksājumiem, kas veikti ar ārvalstu sankciju subjekta (kredītiestādes) starpniecību. Šajos gadījumos Latvijas kredītiestāde maksājumus apturējusi un naudas līdzekļus iesaldējusi.

Valsts iestādes, kas Latvijā reģistrē saimnieciskos resursus, sniegušas informāciju par sankciju subjektu saimnieciskajiem resursiem, kas reģistrēti to vestajos publiskajos reģistros, un kurus tās iesaldējušas, veicot attiecīgās atzīmes reģistra datos.

Informācija par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi un saimnieciskie resursi ir apkopota un publicēta FID tīmekļa vietnes sadaļā Sankciju subjekti. Detalizēta informācija par iesaldētajiem sankciju subjektu saimnieciskiem resursiem pieejama sadaļā Iesaldētie saimnieciskie resursi.

Informējam, ka ērtākai datu apstrādei, informāciju par iesaldētajiem saimnieciskajiem resursiem FID publicē arī Latvijas Atvērto datu portālā.

Saskaņā ar MK noteikumos noteikto kārtību, FID līdz 31.05.2024. veiks tīmekļa vietnē pirmreizēji publicētās informācijas pārbaudi.

Seko mums sociālajos tīklos

  • linkedin
  • facebook
  • twitter