Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
106463-85143-es
Persona
Léonard, NGENDAKUMANA; Léonard NGENDAKUMANA
Adrese
00, UNKNOWN BI, BURUNDI
Datums
1968-11-24; 2015-10-02, 2015-10-02; 2015-10-02
Personas veids
person
Programma
BDI
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2015-10-01" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.2436.40" logicalId="106463">
    <regulation regulationType="regulation" organisationType="council" publicationDate="2015-10-02" entryIntoForceDate="2015-10-02" numberTitle="2015/1755 (OJ L257)" programme="BDI" logicalId="85143">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Léonard" middleName="" lastName="NGENDAKUMANA" wholeName="Léonard NGENDAKUMANA" function="Former ‘Chargé de Missions de la Présidence’ and former army general." title="" nameLanguage="EN" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="106467">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2015-10-02" numberTitle="2015/1755 (OJ L257)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="BI" countryDescription="BURUNDI" regulationLanguage="en" logicalId="106465">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2015-10-02" numberTitle="2015/1755 (OJ L257)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&amp;from=EN"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1968-11-24" dayOfMonth="24" monthOfYear="11" year="1968" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="106464">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2015-10-02" numberTitle="2015/1755 (OJ L257)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="DP0000885" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="BI" countryDescription="BURUNDI" regulationLanguage="en" logicalId="106466">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2015-10-02" numberTitle="2015/1755 (OJ L257)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0001&amp;from=EN"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>