Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
2975591-ano
Persona
ABDUL AZIZ ABBASIN عبد العزيز عباسین Abdul Aziz Mahsud
Adrese
Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan
Datums
1969; 2011-10-04; 2013-04-22
Personas veids
Individual
Programma
Taliban
Saraksts
ANO
Saraksta izdevējs
ANO apvienotais saraksts (consolidated.xml)
Faila nosaukums
consolidated.xml
Drukāšanas datums
2020-10-22


Pirmavota dati:
<INDIVIDUAL><DATAID>2975591</DATAID><VERSIONNUM>1</VERSIONNUM><FIRST_NAME>ABDUL AZIZ</FIRST_NAME><SECOND_NAME>ABBASIN</SECOND_NAME><UN_LIST_TYPE>Taliban</UN_LIST_TYPE><REFERENCE_NUMBER>TAi.155</REFERENCE_NUMBER><LISTED_ON>2011-10-04</LISTED_ON><NAME_ORIGINAL_SCRIPT>عبد العزيز عباسین</NAME_ORIGINAL_SCRIPT><COMMENTS1>Key commander in the Haqqani Network (TAe.012) under Sirajuddin
Jallaloudine Haqqani (TAi.144). Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika
Province as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika
Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</COMMENTS1><LIST_TYPE><VALUE>UN List</VALUE></LIST_TYPE><LAST_DAY_UPDATED><VALUE>2013-04-22</VALUE></LAST_DAY_UPDATED><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Abdul Aziz Mahsud</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ADDRESS><COUNTRY/></INDIVIDUAL_ADDRESS><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>EXACT</TYPE_OF_DATE><YEAR>1969</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><CITY>Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District</CITY><STATE_PROVINCE>Paktika Province</STATE_PROVINCE><COUNTRY>Afghanistan</COUNTRY></INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DOCUMENT/><SORT_KEY/><SORT_KEY_LAST_MOD/></INDIVIDUAL>