Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
7044-258-es
Persona
Celestino, de CARVALHO; Celestino de CARVALHO
Adrese
00, UNKNOWN GW, GUINEA-BISSAU
Datums
1955-06-14; 2012-06-01, 2012-05-31; 2012-06-01
Personas veids
person
Programma
GNB
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3013.90" logicalId="7044">
    <remark>Parentage: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral. Date of designation: 2012-06-01</remark>
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="commission" publicationDate="2012-06-01" entryIntoForceDate="2012-05-31" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" programme="GNB" logicalId="258">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Celestino" middleName="" lastName="de CARVALHO" wholeName="Celestino de CARVALHO" function="President of the National Defence Institute" title="Colonel" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16213">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="769">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1955-06-14" dayOfMonth="14" monthOfYear="6" year="1955" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1891">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="true" knownExpired="true" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="DA0002166" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="791">
      <remark>diplomatic passport issued 2007-02-19 and expired 2013-04-15</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>