Personas profils

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur arī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstus.

Id
7052-258-es
Persona
Agostinho, Sousa, CORDEIRO; Agostinho Sousa CORDEIRO
Adrese
00, UNKNOWN GW, GUINEA-BISSAU
Datums
1962-05-28; 2012-06-01, 2012-05-31; 2012-06-01
Personas veids
person
Programma
GNB
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2020-09-26


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3046.85" logicalId="7052">
    <remark>Parentage: Luis Agostinho Cordeiro and Domingas Soares. Date of designation: 2012-06-01</remark>
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="commission" publicationDate="2012-06-01" entryIntoForceDate="2012-05-31" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" programme="GNB" logicalId="258">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Agostinho" middleName="Sousa" lastName="CORDEIRO" wholeName="Agostinho Sousa CORDEIRO" function="Chief of Logistics of the Armed Forces Joint Staff" title="Commander (Navy)" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16224">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="777">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1962-05-28" dayOfMonth="28" monthOfYear="5" year="1962" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1899">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="SA0000883" region="" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" countryIso2Code="GW" countryDescription="GUINEA-BISSAU" regulationLanguage="en" logicalId="797">
      <remark>passport issued 2004-04-14; expiring 2013-04-15</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-06-01" numberTitle="458/2012 (OJ L142)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0011:0015:EN:PDF"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>